Jak fungujeme

V oblasti vnitrostátních a mezinárodních daní působíme od roku 1999 a vytváříme hodnotu ve prospěch zákazníků a našich lidí.
Ceníme si a sdílíme získané dovednosti a zkušenosti s duchem služby a odpovědnosti.
Touha nikdy nefossilizovat na starých vzorcích nás vedla čelit výzvám společně s našimi zákazníky a čelit budoucnosti s důvěrou.
I valori dello studio costituiscono le linee guida del nostro lavoro e importanti regole di condotta applicate all’attività lavorativa quotidiana.
Crediamo fortemente nei valori derivanti da un comportamento etico e sosteniamo il concetto di fiducia, fondamentale per poter creare valore per i clienti con cui lavoriamo. Pensiamo che queste qualità siano indispensabili per costruire un progetto di ampio respiro, attraverso la condivisione dell’esperienza, del tempo e del talento dei nostri professionisti. Qualità che offriamo quotidianamente al nostro cliente e che condividiamo per permettere alle nostre persone di eccellere.

Úcta

k osobnostem a funkcím

Odpovědnost

za vlastní jednání

Nadšení

pro svoji práci

Spolupráce

a sdílení způsobilostí

Oblasti Činnosti

Každý podnikatel se setkává s nutností získávat a strukturovat kompletní ekonomicko-finanční informace, které mu umožnují lepší plánování jeho práce. Na příslušných trzích, které jsou i na mezinárodní úrovni stále více konkurenceschopné, složitější a dynamičtější, představuje využívání profesních odborníků a používání nástrojů, které každodenně podporují business, podstatný prvek růstu.
V rámci svého plánu rozvoje společnost investovala své zdroje do vytvoření významných mezinárodních vztahů, které jí umožňují, aby podporovala své zákazníky, zabývající se expanzí na trhy mimo národní území.
Studio Moretti, společnost profesních odborníků, při své činnosti spojuje oblasti DAŇOVÉHO, PODNIKOVÉHO A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ díky stanovené globální strategie řízení, která zlepšuje efektivitu podniku.

DAŇOVÁ OBLAST

Obyčejné daňové poradenství

Aktualizace a školení o vývoji daňové legislativy

Daňové poradenství pro mimořádné operace

Daňové plánování

Pomoc ve vztazích s finanční správou

Mezinárodní daové poradenství

PODNIKOVÁ OBLAST

Účetní požadavky a příprava účetní závěrky

Podnikatelský plán

Roční ekonomické rozpočty a relativní měsíční platby

Vytváření zpráv o správě a analýza odchylek (rozpočtování a vykazování)

Obchodní kontroly

Hodnocení společnosti

FINANČNÍ OBLAST

Dočasné řídící činnosti v oblastech manažera kontroly řízení a administrativního a finančního ředitele

Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční plánování

Kritéria hodnocení používaná pro účely přístupu k úvěru

Analýza dopadu finančních poplatků a jejich sledování

Podpora při hledání nového financování nových konkrétních projektů