Každý podnikatel se setkává s nutností získávat a strukturovat kompletní ekonomicko-finanční informace, které mu umožnují lepší plánování jeho práce. Na příslušných trzích, které jsou i na mezinárodní úrovni stále více konkurenceschopné, složitější a dynamičtější, představuje využívání profesních odborníků a používání nástrojů, které každodenně podporují business, podstatný prvek růstu.
V rámci svého plánu rozvoje společnost investovala své zdroje do vytvoření významných mezinárodních vztahů, které jí umožňují, aby podporovala své zákazníky, zabývající se expanzí na trhy mimo národní území.
Studio Moretti, společnost profesních odborníků, při své činnosti spojuje oblasti DAŇOVÉHO, PODNIKOVÉHO A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ díky stanovené globální strategie řízení, která zlepšuje efektivitu podniku.


DAŇOVÁ OBLAST

 • Běžné daňové poradenství
 • Aktualizace a vzdělávání v oblasti vývoje daňových zákonů
 • Účetní činnost a sestavování účetních závěrek
 • Daňové poradenství při mimořádných operacích
 • Tax planning
 • Pomoc ve vztazích s finanční správou
 • Podpora v daňových sporech
 • Běžná podniková činnost
 • Poradenství v oblasti smluv

PODNIKOVÁ OBLAST

 • Metodologie výpočtu nákladů a podpora při rozhodování o operativním řízení
 • Business plan
 • Roční ekonomické rozpočty a jejich příslušné převody na jednotlivé měsíce
 • Zhotovování zpráv o řízení a analýzy odchylek (budgeting a reporting)
 • Vytváření ekonomických a majetkových modelů pro analýzy rozpočtů (pro oblasti činnosti s výpočtem rentability)
 • Analýzy a vyhodnocování konkurence: analýzy podle indexů
 • Oceňování podniků
 • Činnost Temporary Management ve funkci vedoucího kontroly řízení a administrativního a finančního ředitele
 • Činnost Interim C.F.O.
 • Analýzy S.W.O.T. a podniková reorganizace
 • Mimořádné operace a restrukturalizace podniků

FINANČNÍ OBLAST

 • Ekonomické a finanční analýzy účetních závěrek
 • Check up podniků
 • Roční finanční rozpočty a pravidelné revize
 • Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční plánování
 • Měsíční cash flow
 • Kritéria oceňování, používaná pro účely dosažitelnosti úvěrů
 • Analýza finančních nákladů a jejich monitorování
 • Podpora při vyhledávání nových zdrojů financování pro nové specifické projekty